Sunset Boulevard

Indretning af 14 Sunset restauranter

Mosaikhjørnet har indtil nu været med til at indrette 14 Sunset Boulevard restauranter i hele Danmark.