Bæredygtighed

Bæredygtighed


Hos Mosaikhjørnet sættes der fokus på bæredygtighed. Det er en prioritet for os at bidrage til at passe på miljøet. Derfor spiller bæredygtighed en væsentlig rolle i alt fra vores valg af producenter og leverandører til levedygtigheden af vores produkter.

Overordnet set er nybyggeri og renovering en kilde til et stort ressourceforbrug på mange parametre. Ved at fokusere på bæredygtige materialer – heri også inkluderet materialer med en lang levetid – forsøger vi hos Mosaikhjørnet at bidrage til et nemmere valg. Ifølge Energistyrelsen er fliser særligt velegnede som bæredygtigt materiale af to årsager: for det første er de typisk produceret af naturlige råmaterialer uden afgasning i boligen, og for det andet har de typisk en forventet levetid på 100+ år, når de bliver monteret korrekt.

I vores optik er der ingen tvivl om bæredygtigheden i keramiske flisebelægninger. Det mest iøjnefaldende punkt er selvfølgeligt holdbarheden, men også især i forhold til vedligeholdelse, udmærker fliser og klinker sig, da de ikke kræver stærke kemikalier for at blive rengjort. Tværtimod forsøger vi hele tiden, at optimere de produkter vi tilbyder, så de produkter vi sælger til løbende vedligeholdelse også fås i bionedbrydelige varianter.

DINE FLISER ER OGSÅ GENBRUG

I de senere år er det blevet muligt at arbejde med genbrugsmateriale i fliseproduktionerne, og hos Mosaikhjørnet findes der fliser med op til 50% og mosaikker med op til 98% genbrugsmateriale. Udover i selve materiale blandingen til de fliser vi indkøber, har de bedste af de fabrikker vi handler med, også udviklet en metode til at genindvinde og rense det vand, der bliver brugt i løbet af produktionsprocessen.

Desuden går de bedste producenter skridtet videre og indfaser solenergi som den eneste strømkilde til deres fabrikker. Det næste naturlige skridt for mange af fabrikkerne er en fremtid uden andre trykte materialer end hovedkataloger. Det betyder, at dybden i de enkelte fliseserier i fremtiden kun vil kunne tilgås digitalt, og at flisernes taktilitet og overflader må føles fysisk i Mosaikhjørnets showrooms.

BÆREDYGTIGE HANDELSPRINCIPPER

Af samme årsag, som vores fokus på de dygtigste producenter og de mest banebrydende materialer, sælger vi af princip også de fleste af vores fliser og mosaikker enkeltvis. Dernæst tilbyder vi altid vores kunder at låne prøvefliser med hjem, så vi kan hjælpe til med at træffe det rigtige valg, så byggeriet holder mange år frem – både visuelt og materialemæssigt. I 2020 fik vi vores første flise Ecolabel-certificeret samt introducerede en serie fliser, der både kan genanvendes 100%, men også aktivt bidrager til at passe på miljøet.

Når Mosaikhjørnet sælger varer via nettet, prøver vi at nedbringe mængden af ikke-bæredygtigt materiale som medsendes. Så vidt muligt genbruger vi de papkasser, vi selv har fået leveret varer i. Plastemballage fra leveringer sorteres og sendes til genanvendelse, og i stedet benytter vi i dag bionedbrydeligt kassefyld til vores forsendelser. Vi indkøber kassefyld produceret på det majsgranulat, der bliver tilovers fra produktionen af frost og konservesvarer, og som kan opløses i vand og skylles væk, eller alternativt komposteres med resten af køkkenaffaldet. Det bliver produceret helt uden brug af plastik og kemikalier.

ACTIVE SURFACES 

Hos Mosaikhjørnet har vi en række leverandører der udfører forsknings- og innovationsaktiviteter hvilket har resulteret i en ny produktionsmetode, hvor aktive ingredienser bidrager til den miljømæssige bæredygtighed. Denne teknologi gør det muligt for indendørs og udendørs rum, også udvendige facader på bygninger, aktivt at bidrage til at skabe et bedre miljø. Denne revolutionerende produktionsmetode gør det muligt at fremstille keramiske materialer til gulve og vægge, som er i stand til at lave en konkret antibakteriel virkning, og de reducerer samtidig forurenende stoffer, som desværre er en konstant i den nuværende bytilstand. Active Surfaces kan lægges både i bygningers inden- og udendørs miljøer, og består af materialer der aktivt og permanent bidrager til et bedre miljø og klima. Læs mere om ACTIVE SURACES her.

KVALITETS- OG MILJØCERTIFIKATIONER

Størstedelen af vores leverandørers produktionsaktiviteter og produkter har opnået vigtige kvalitets- og standardcertificeringer, der validerer kvaliteten, ydeevnen, respekten for miljøet og overensstemmelsen med standarderne for bæredygtigt design. Denne proces udføres ved løbende revision af de industrielle processer hos vores leverandører, gennem præstationstest såsom kontrol og risikovurderinger, på en hyppig basis. Her vises nogle af de certificeringer nogle af vores leverandører har opnået. Læs mere ved at klikke på det enkelte logo.

LEED
EPD
Cradle to Cradle
GREENGUARD

MOSAIKHJØRNET STØTTER DANSK HAVVIND

Hos Mosaikhjørnet har ledelsen gennem mange år haft en interesse i at dygtiggøre firmaet indenfor bæredygtige processer. Som et led i dette har vi valgt at støtte Dansk Havvind, med et ønske om at fremme efterspørgslen på vedvarende energi. Dansk Havvind udbydes af Ørsted, som køber RECS-certificeret strøm fra Energinet.dk. Teknisk set er det ikke muligt at omdirigere strømmen direkte til Mosaikhjørnet eller skille den ene type fra den anden, derfor får vi en garanti for, at der ét sted i el-systemet bliver produceret strøm fra danske havvindmølleparker, svarende til vores elforbrug.
__